Poradnie i rehabilitacja 
ul. Bratków 16, Bielsko-Biała

33 811 91 04    798 738 118

Poradnie i rehabilitacja
ul. Krasickiego 12a, Bielsko-Biała

33 822 32 15    798 763 993

Poradnia Rehabilitacyjna w Kozach
ul. Nadbrzeżna 105, Kozy

606 624 987

Przychodnia rodzinna MSWiA
ul. Krasickiego 12a, Bielsko-Biała

33 822 32 16  33 816 29 07

Przychodnia ZDROWIE - Poradnia Rehabilitacyjna w Kozach

 

 • Informacje dla pacjenta:

 

 

ADRES

43-340 Kozy

ul. Nadbrzeżna 105

TELEFONY

   606 624 987

 

 

DNI i GODZINY PRACY REHABILITACJI:

Poniedziałek — piątek  12 00 - 18 00

 

 

KONSULTACJE LEKARSKIE

 

 

lek. St. Ptak

poniedziałek 14 00 - 15 00


 


 

 

Przychodnia ZDROWIE - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kozach

 

Ośrodek prowadzony przez

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”
43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 105

 

 • Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego:
  - dzieciom w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz
  - dzieciom w wieku od 5 do 21 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami.
 • Zajęcia prowadzone są w nowopowstałym budynku w Kozach, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające ich potrzebom.
 • Pobyt oraz wszystkie zajęcia organizowane dla wychowanków są BEZPŁATNE.
 • Ośrodek działa 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
 • Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia oraz do miejsca zamieszkania.


       Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków samodzielności, rozumianej jako niezależność i zaradność życiowa, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

NABÓR uczniów w ramach realizacji obowiązku szkolnego — informacje:

   

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:

 1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 2. aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby głęboko upośledzonej w wieku od 3 do 25 roku życia, o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym,  tj. pomiędzy 5 a 21 rokiem życia,
 3. trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

 

  Bliższych informacji udzielamy:   606 624 987