WRACAMY!

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 4 maja (poniedziałek) wznawiamy działalność medyczną.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów oraz pracowników wprowadziliśmy nowe procedury,  o których będziemy informować telefonicznie.

 

Dlatego KAŻDORAZOWO prosimy o telefon w celu umówienia się na wizytę.


REJESTRACJA PRZED KAŻDĄ WIZYTĄ POD NUMERAMI:


Poradnie i rehabilitacja przy ul. Krasickiego 12A


  33 822 32 15 ,  798 763 993

 

Poradnie i rehabilitacja przy ul. Bratków 16


  33 811 91 04 ,   798 738 118

 

Z naszej strony dopełnimy wszelkich starań, aby wdrożone zasady były jak najmniej uciążliwe i wszyscy czuli się bezpiecznie. 

798 738 118

B-B, ul. Bratków 16

798 763 993

B-B, ul. Krasickiego 12A

 

Przychodnia ZDROWIE - Poradnia Rehabilitacyjna w Kozach

 

 


  Gabinet rehabilitacyjny w Kozach - Informacje dla pacjenta:
 

 

ADRES

 

43-340 Kozy

ul. Nadbrzeżna 105

TELEFONY

 

   606 624 987

 

DNI i GODZINY PRACY REHABILITACJI:

 

Poniedziałek - piatek  12 00 - 18 00

 


KONSULTACJE LEKARSKIE
 

DNI i GODZINY PRACY:
 

lek. St. Ptak

poniedziałek 14 00 - 15 00


 

Przychodnia ZDROWIE - Ośrodek R.E.W w Kozach

 


  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

 

prowadzony przez

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”
43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 105

 

 • Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego:
  - dzieciom w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz
  - dzieciom w wieku od 5 do 21 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami.
 • Zajęcia prowadzone są w nowopowstałym budynku w Kozach, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające ich potrzebom.
 • Pobyt oraz wszystkie zajęcia organizowane dla wychowanków są BEZPŁATNE.
 • Ośrodek działa 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
 • Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia oraz do miejsca zamieszkania.


       Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków samodzielności, rozumianej jako niezależność i zaradność życiowa, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

 


 

NABÓR

 

Ogłaszamy nabór uczniów w ramach realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
   

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:

 1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 2. aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby głęboko upośledzonej w wieku od 3 do 25 roku życia, o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym,  tj. pomiędzy 5 a 21 rokiem życia,
 3. trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

 


  Bliższych informacji udzielamy:    606 624 987