KAŻDORAZOWO prosimy o telefon w celu umówienia się na wizytę.

REJESTRACJA PRZED KAŻDĄ WIZYTĄ POD NUMERAMI:

 

Poradnie i rehabilitacja
przy ul. Krasickiego 12A

  33 822 32 15

 798 763 993

Przychodnia rodzinna MSWiA
przy ul. Krasickiego 12a

  33 822 32 16

  33 816 29 07

Poradnie i rehabilitacja 
przy ul. Bratków 16

    33 811 91 04

798 738 118

Przychodnia ZDROWIE - Ośrodek R.E.W w Kozach

 


  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

 

prowadzony przez

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”
43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 105

 

 • Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego:
  - dzieciom w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz
  - dzieciom w wieku od 5 do 21 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami.
 • Zajęcia prowadzone są w nowopowstałym budynku w Kozach, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające ich potrzebom.
 • Pobyt oraz wszystkie zajęcia organizowane dla wychowanków są BEZPŁATNE.
 • Ośrodek działa 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
 • Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia oraz do miejsca zamieszkania.


       Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków samodzielności, rozumianej jako niezależność i zaradność życiowa, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

 


 

NABÓR

 

Ogłaszamy nabór uczniów w ramach realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
   

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:

 1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 2. aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby głęboko upośledzonej w wieku od 3 do 25 roku życia, o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym,  tj. pomiędzy 5 a 21 rokiem życia,
 3. trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

 


  Bliższych informacji udzielamy:    606 624 987