Poradnie WielospecjalistyczneNZOZ
Przychodnia sportowo-rehabilitacyjna

                             "ZDROWIE"

zaprasza do poradni wielospecjalistycznych:Poradnia Chirurgi Ortopedycznej i Urazowej Dzieci i Dorosłych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Medycyny Sportowej


 

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krasickiego 12A
(obok Hotelu IBIS)

tel. 33 822 32 15
tel.: 606 624 987

43-300 Bielsko-Biała
ul. Bratków 16
(Hala BOSIR)

tel.   33 811 91 04
tel. 0 606 624 987

 

  Prywatne gabinety:

  • psychologiczny - mgr Magdalena Wolska - specjalista psych. klin. - tel. 697 998 380
  • dietetyczny - mgr Agnieszka Ziober - tel. 605 452 399
  • neurologiczny - lek. med. Lucyna Pruś - specjalista neurolog - tel. 575 881 220
  • podologiczny - Klaudia Kotyńska - tel. 501 756 770

 

www.kompmar.net.pl
nfz
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE”

Beneficjent: NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak
Wartość projektu: 341.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199.996,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poradnia rehabilitacyjna Bielsko - Biała :: poradnia medycyny pracy Bielsko :: poradnia leczenia bólu Bielsko :: poradnia ortopedyczna Bielsko :: medycyna sportowa poradnia
rehabilitacha Bielsko :: poradnia neurologiczna Bielsko :: poradnia urologiczna Bielsko-Biała :: ortopeda dermatolog reumatolog neurolog urolog chirurdzy Bielsko-Biała
laryngolog :: poradnia lekarza rodzinnego Bielsko-Biała :: leczenie bólu kręgosłupa krzyży :: urazy leczenie bóle krzyża kręgosłupa Bielsko :: NFZ przychodnia