Poradnia Rehabilitacyjna

 

Poradnia rehabilitacyjna

W poradni pracują lekarze ze specjalizacją II stopnia rehabilitacji ruchowej: K. Ptak, K. Szafran-Kwiatek.

Do dyspozycji Pacjentów oddajemy najnowocześniejszy sprzęt do fizjoretapii oraz opiekę wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów.S
pecjalizujemy się w leczeniu schorzeń narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym takich jak:

  • Zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, wad wrodzonych, urazów przeciążeniowych np: ostra rwa kulszowe, dyskopatia 

  • Zespoły bólowe stawów obwodowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, wad wrodzonych

  • Schorzenia narządu ruchu typu reumatologicznego oraz inne układowe schorzenia narządu ruchu

  • Wady wrodzone układu kostno-mięśniowego

  • Dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego w tym późne następstwa udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, choroba Parkinsona, uszkodzenie nerwów obwodowych

  • Zespoły przeciążeniowe stawów i kręgosłupa: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zespoły bólowe barku, ostrogi piętowe, zespoły ciśnień garstka,

  • Inne dysfunkcje narządu ruchu na wymienione powyżej

 

Nasi lekarze:

lek.spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej i medycyny sportowej
St. Ptak

lek.spec.rehabilitacji medycznej
K. Ptak

lek.spec.rehabilitacji medycznej
K. Szafran-Kwiatek

lek. spec. reh.medycznej
Agata Plak

lek. spec. reh.medycznej
Izabela Kosman

lek. spec. reh.medycznej
Katarzyna Rieck

   Poradnia rehabilitacyjna

 

ZABIEGI KOMERCYJNE KONTRAKT  z NFZ

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krasickiego 12A
(obok Hotelu IBIS)

tel. 33 822 32 15
tel.: 606 624 987

43-300 Bielsko-Biała
ul. Bratków 16
(Hala BOSIR)

tel.   33 811 91 04
tel.   606 624 987

 

 

 


 

www.kompmar.net.pl
nfz
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE”

Beneficjent: NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak
Wartość projektu: 341.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199.996,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poradnia rehabilitacyjna Bielsko - Biała :: poradnia medycyny pracy Bielsko :: poradnia leczenia bólu Bielsko :: poradnia ortopedyczna Bielsko :: medycyna sportowa poradnia
rehabilitacha Bielsko :: poradnia neurologiczna Bielsko :: poradnia urologiczna Bielsko-Biała :: ortopeda dermatolog reumatolog neurolog urolog chirurdzy Bielsko-Biała
laryngolog :: poradnia lekarza rodzinnego Bielsko-Biała :: leczenie bólu kręgosłupa krzyży :: urazy leczenie bóle krzyża kręgosłupa Bielsko :: NFZ przychodnia