Cennik

Cennik

PROMOCJA

CANNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
GABINETÓW REHABILITACJI MEDYCZNEJ

PRZYCHODNI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ

"ZDROWIE"

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krasickiego 12A
(obok Hotelu MAGURA)

tel.: 33 822 32 15
tel.: 606 624 987

43-300 Bielsko-Biała
ul. Bratków 16
(Hala BOSIR)

tel.  606 624 987
tel.  33 811 91 04

CENNIK ZABIEGÓW
OBOWIĄZUJE OD 01 kwietnia 2015

KINEZYTERAPIA   FIZYKOTERAPIA
Rodzaj zabiegu Czas zabiegu
(min.)
Cena
(zł)
  Rodzaj zabiegu Czas zabiegu
(min.)
Cena
(zł)
Ćwiczenia     Elektroterapia  
bierne z fizjoterapeutą
15-30
30,00
   jonoforeza
15 - 30 15,00
czynne
15
10,00
   prądy interferencyjne
8 -15
15,00
w odciążeniu 15
10,00
   prądy tens
8 - 15
15,00
w odciążeniu z oporem
15
10,00
   prądy Traberta
8 - 15
15,00
izometryczne 15 10,00    prądy Kotza
8 - 15
15,00
terapia manualna 30 50,00    prądy diadynamiczne
8 - 15
15,00
PNF 30 – 45 50,00    elektrostymulacja 15 20,00
Szyna do ćwiczeń biernych
  10-20  25,00    galwanizacja  15  15,00
Ćwiczenia na przyrządach 15 15,00    tonoliza  20  20,00
Ćwiczenia manualne ręki (stolik)
15 15,00    prądy wysokonapięciowe  8 - 15  15,00
         elektrofonoforeza 6 -10  20,00
 Wyciągi        terapia skojarzeniowa 6 -10 20,00
 szyjny  10 - 15  10,00    prądy z terapią podciśnieniową 8 - 15 24,00
 lędźwiowy  10 - 15  10,00        
      inne zabiegi fizykalne  
Masaże
    magnetoterapia 12 - 15
15,00
 cały kręgosłup  20 - 25 50,00   ultradźwięki
3 - 8
20,00
 częściowy  15 - 20 40,00   ultrafonoforeza 3 - 8 20,00
 podciśnieniowy (avaco)  12 - 20  15,00   laseroterapia 3 - 6 15,00
 wibracyjny 15  15,00   sollux 10 - 15
10,00
 limfatyczny (mechaniczny) 20 30,00   bioptron
4-8
 15,00
        borowina (okłady) 10-20  15,00
Hydroterapia
 
  krioterapia (ciekły azot) 2 - 3  15,00
 masaż wodny (kończyn górnych) 10 15,00   diatermia krótkofalowa
15-20  20,00
 masaż wodny (kończyn dolnych) 10 20,00   fala uderzeniowa 3 - 6  50,00
 masaż wodny - stopy 10  15,00        
             
Inne
           
rowerek
15
  8,00        
wibromax 15 15,00        
             

Konsultacje lekarskie w przypadku korzystania z zabiegów bezpłatne

Zabiegi wykonywane sa bezpośrednio po wizycie u lekarza

Promocja usług rehabilitacyjnych - 50% - 70% zniżki

UWAGA:

Zabiegi PNF, terapii manualnej, tapingu oraz fali uderzeniowej nie podlegają uldze.
 

NAJTAŃSZA FALA UDERZENIOWA W BIELKSU-BIAŁEJ

www.kompmar.net.pl
nfz
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE”

Beneficjent: NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak
Wartość projektu: 341.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199.996,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poradnia rehabilitacyjna Bielsko - Biała :: poradnia medycyny pracy Bielsko :: poradnia leczenia bólu Bielsko :: poradnia ortopedyczna Bielsko :: medycyna sportowa poradnia
rehabilitacha Bielsko :: poradnia neurologiczna Bielsko :: poradnia urologiczna Bielsko-Biała :: ortopeda dermatolog reumatolog neurolog urolog chirurdzy Bielsko-Biała
laryngolog :: poradnia lekarza rodzinnego Bielsko-Biała :: leczenie bólu kręgosłupa krzyży :: urazy leczenie bóle krzyża kręgosłupa Bielsko :: NFZ przychodnia